מאמרים

אחים קרובים אך רחוקים - הזלזלת​

 

בשבוע שעבר ראיתי אותו לפתע, לבן, רובץ בכבדות על בדי העצים בחורש הים-תיכוני הסבוך של הגליל העליון... שפשפתי את עיני בתימהון... הייתכן??? "אל תתמהו על השלג בניסן, אנחנו ראינוהו בסיוון" כתובת  זו חקוקה הייתה - כך יודעות לספר האגדות - באבן המשקוף של בית הכנסת הקטן (להבדיל מזה הגדול - המוכר כל כך), אשר עמד בברעם העתיקה. אכן, מוזרה היא הכתובת... כך הייתי מהרהר ביני לבין עצמי עד... עד שבשבוע שעבר ראיתי אותו... הייתכן שזהו השלג עליו מדברת הכתובת??? 

גשם ראשון - זה הקטן -  גדול יהיה

 

הגשם הראשון ירה, זירזף, טיפטף, ...התלבט שלושה ימים ועבר.  ושוב זרחה השמש והתכילו השמים.  חלפו עוד יומיים שלושה ושוב (...כמו בכל שנה) מתרחש הפלא: כמו משום מקום, ללא כל אזהרה מוקדמת, מתכסה האדמה לאורכה ולרוחבה בפלומה רעננה -  ירוקה, ...ממש יש מאין

היוקדת בלהבה

 

אין כשירה היפה של המשוררת לאה גולדברג - לתאר את הקידה השעירה, החוגגת בימים אלה של חודש מרץ את "שבעת ימי אביבה"... וסגריר וגשמים כל היתר (...מצב-רוח, לא מזג אויר).

אכן - כגודל תפוצתו של צמח זה, המכסה בשיחיו הגדולים מדרונות שלמים בהרי הגליל - כך גודל אלמוניותו ובכל טיול מפליא מחדש לגלות עד כמה הוא עדיין בלתי מוכר.

כאן - אם כן המקום וזה הזמן ...וכבר צריכים אנו להזדרז כי אוטוטו חוזרת המלכה ל"הומלסיותה" ו"לבגדיו החדשים" -  המלך...